O klubu

Informace o oddílu

Činnost tenisového oddílu zajišťuje pětičlenný volený výbor ve složení:

Jakub Rašík

Předseda oddílu

+420 773 930 270

Pavel Wojtyla

Metodik

+420 702 207 739

René Košut

Člen výboru

+420 777 603 987

Sportovní soutěže hrají tato družstva:

Babytenis

8 – 9 let

Mladší žáci

10-12 let

Starší žáci

12 – 14 let

Dorost

15 – 18 let

Veteráni

+35, +45, +55 a +60 let

Tenisový oddíl rovněž zajišťuje a umožňuje hraní všem rekreačním tenistům. V případě příznivého počasí jsou kurty přístupné široké veřejnosti denně od 9.00 hod. do 20.00 hod. Finančně činnost oddílu podporuje mj. město Český Těšín a Moravskoslezský kraj.

AKTUALITY

Ceník-Kurtovné

Dopoledne
9:00 - 14:00 hod.
180Kč/hod
Odpoledne
14:00-20:00 hod.
220Kč/hod
Dopoledne
Studenti a mládež
80Kč/hod
Odpoledne
Studenti a mládež
140Kč/hod

V červenci a srpnu mají studenti a mládež mající trvalý pobyt v Českém Těšíně možnost hrát od 9:00 – 14:00 hod zdarma.

V případě příznivého počasí jsou kurty přístupné široké veřejnosti denně od 9.00 hod. do 20.00 hod.

Členské příspěvky

Členské příspěvky TJ Slavoj Český Těšín

Dospělí, Důchodci, Dorost, Žactvo, Děti
100Kč/rok

Oddílové příspěvky: Dospělí

VIP hráči
7000Celý kurt (1,5 hod/1x týdně)
Firemní
9000
Trenéři
5000
Rekreační hráči
2300
Studenti
1700
Důchodci
1000
Nad 70 let
500

VIP karty – 1,5hod/týdně pevná rezervace, jinak neomezené hraní na objednání v maximálním rozsahu 1,5 hod/den. Rezervovaný kurt mohou využívat pouze majitelé VIP karet a jejich rodinní příslušníci (manželka, manžel, dcera, syn), nikoliv známi, příbuzní a kamarádi. Při nevyužití kurtu je povinností držitelé odhlásit kurt u správce tenisového areálu min 30min před začátkem rezervace. (6 000,- Kč).

FIREMNÍ členská karta 2 hod. týdně pevná rezervace, jinak v případě volného dvorce hra v max. rozsahu 2 hod. denně, přenosná, maximální počet 4 zaměstnanců, každý další zaměstnanec 1.500 Kč, platí pro celý dvorec. (8 000,- Kč).

Tenisové dvorce k trénování mohou využívat pouze TRENÉŘI určení oddílem, kteří jsou držitelé trenérských licencí (3. 2. 1. třída) a mají řádně zaplacené oddílové příspěvky.

Pokud nebude mít hráč odpracovány brigády, uhrazeny členské a oddílové příspěvky, může hrát na dvorcích pouze po zaplacení hodinového kurtovného!

Do 15. 5. 2021 úhrada členských a oddílových příspěvků, skříněk.

 

Kdo nebude mít do tohoto data uhrazeny příspěvky a odpracované brigády, hradí hodinové kurtovné a příspěvky budou navýšeny o 10%!!!

Oddílové příspěvky: Mládež do 18 let

Ročníky: 2005-2013
1700Kč/rok

Oddílové příspěvky: Děti

Ročníky 2014 a mladší
1300Kč/rok
Začátečníci (skupiny)
900Kč/rok

V oddílových příspěvcích jsou již zahrnuty členské příspěvky TJ Slavoj.

Příspěvky vybírá Jakub Rašík, v jeho nepřítomnosti Radek Banáš st. v bufetu.

Ceník skříněk

Nájemné 1 skříňky
Pouze pro členy tenisového oddílu
250Kč/rok

Brigády

Muži, dorost (od 15ti let)
10hodin
Ženy
5hodin

1 brigádnická hodina = 100 Kč